WNL: Gaat een burgerberaad de kloof tussen burger en politiek verkleinen?