Van Reybrouck verweert zich tegen recensent New York Times

Submitted by webmaster on Mon, 07-05-2018 - 11:23

Onlangs verscheen Against Elections in de Verenigde Staten. In een recensie in de New York Times wordt Van Reybroucks pleidooi voor gelote burgers afgedaan als naïef en onuitvoerbaar. Van Reybrouck verweert zich in een brief aan de redactie: "Mijn boek is geen pleidooi voor het compleet afschaffen van verkiezingen, maar voor het verrijken ervan met loting. (...) Uw recensent (...) lijkt niet op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen die op meerdere plaatsen in de wereld gaande zijn. (...) Inmiddels kiezen steden als Toronto, Madrid en Gdansk voor loting als permanent onderdeel van hun politieke landschap."
Lees meer over de recensie en Van Reybroucks verweer in het artikel op www.equalitybylot.com