SPD Saarland voorstander meer burgerparticipatie

Submitted by webmaster on Sat, 25-04-2020 - 11:01

20 januari 2020 - De SPD-fractie in het parlement van de Duitse deelstaat Saarland wil burgers veel intensiever betrekken bij politieke besluitvormingsprocessen. Burgerforums die een goede afspiegeling vormen van de bevolking worden daarbij als een van de mogelijkheden genoemd. SPD en CDU hebben al voorstellen in die richting gedaan, maar fractievoorzitter Commerçon roept ook de oppositie op om op te komen voor een 'versterking van de democratie door middel van een participatieoffensief'.

Bron: SPD: Durch Bürgerbeteiligung Demokratie stärken, Saarbrücker Zeitung