Referendumaanvraag ingediend over gelote burgerkamer in Vaud

Submitted by webmaster on Wed, 14-09-2022 - 16:12

In het Zwitserse kanton Vaud heeft de actiegroep AG!SSONS ('laten we handelen!') een referendumaanvraag ingediend over de oprichting van een gelote burgerkamer met wetgevende bevoegdheden. Het behelst dus ook een grondwetswijziging van het kanton. Om het referendum over de invoering van deze burgerkamer te laten plaatsvinden, moeten in januari 2023 minstens 12 duizend inwoners van Vaud hun handtekening onder de aanvraag hebben gezet.

De gelote burgers in de burgerkamer zouden worden bijgestaan door een juridisch secretariaat dat assisteert bij het schrijven van de wetsteksten. Om een wetstekst tot wet te maken, zou driekwart van de gelote burgers in de burgerkamer voor die wet moeten stemmen. Daarnaast zou er ook een gelote burgersenaat moeten worden opgericht, bestaande uit eerder gelote burgers uit de burgerkamer, die per half jaar twee onderwerpen op de agenda mogen zetten. Met 10 duizend handtekeningen zouden inwoners van Vaud ook een ad-hoc burgerpanel bijeen kunnen roepen over een door hen gekozen onderwerp.

Het gekozen parlement van Vaud zou een wetsvoorstel van de burgerkamer mogen amenderen, maar alleen met steun van driekwart van de burgers in de gelote burgersenaat. Een wet zou ook kunnen worden teruggedraaid door middel van een referendum. Verder zou er ook een raad voor regels en procedures in het leven worden geroepen, en een coördinatiebureau om de bijeenkomsten van de gelote burgers te faciliteren.

Ligging van Vaud, in westen van Zwitserland
 

 

 

 

 

 

Bronnen:

 

Zie ook: