Pleidooi voor gelote Chambre des Députés uit 1936

Submitted by webmaster on Wed, 24-08-2022 - 18:01

Al in 1936 blijkt een anonieme Franse oud-volksvertegenwoordiger een boek geschreven te hebben waarin hij pleit voor een gelote Chambre des Députés, ofwel een geloot lagerhuis, dat in Frankrijk tegenwoordig Assemblée Nationale heet. Dit opmerkelijk vroege pleidooi voor loting was echter geen pleidooi voor verregaande democratisering, maar voor een hybride bestel waarin een erfelijke of door hoogwaardigheidsbekleders gekozen vorst ook veel macht had.

De wens om het Franse lagerhuis voortaan te bevolken met gelote burgers kwam uit politiek rechtse hoek. Het motief was onvrede met linkse intellectuelen en met het disfunctioneren van de gekozen politici van de grote partijen, maar tegelijkertijd afkeer van fascistische dictaturen.


Bron:


Zie ook: Institutionalisering van loting