Peiling: meerderheid Duitsers wil burgerberaden op nationaal niveau

Submitted by webmaster on Thu, 12-08-2021 - 15:41

Volgens een in juni gehouden peiling is een meerderheid van 53,9 procent van de Duitsers voorstander van adviserende gelote burgerberaden op nationaal niveau. Overigens is er ook een aanzienlijk percentage van de bevolking tegen: 32,5 procent. Van de in totaal 299 kiesdistricten is in 240 districten meer dan de helft van de respondenten voorstander; in de overige 59 districten is geen absolute meerderheid van voorstanders, maar zijn de voorstanders overal talrijker dan de tegenstanders.

Uit het onderzoek bleek overigens ook dat een meerderheid van 45,6 tegen 35,2 procent voorstander is van het door middel van voldoende handtekeningen verzamelen in het leven kunnen roepen van een geloot burgerberaad. Ook is een meerderheid van 42,4 tegen 33,9 procent voor de oprichting van een onafhankelijke Bondsdagorganisatie die het organiseren van burgerberaden als taak zou hebben.

Peilingsuitslag van Mehr Demokratie naar draagvlak voor gelote burgerberaden op nationaal niveau

De peiling werd gehouden in opdracht van de vereniging Mehr Demokratie.

 

Bronnen:Zie ook: