Parlement regio Brussel roept eerste gelote burgercommissies in het leven

Submitted by webmaster on Thu, 15-07-2021 - 17:44

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in april een burgercommissie van start gegaan die zich zal buigen over de uitrol van 5G - supersnel mobiel internet - en in verband daarmee over de betreffende stralingsnormen. De commissie van 45 gelote inwoners van de regio zal samen met vijftien parlementsleden vier tot zes dagen debatteren over het thema. Ze krijgen daarbij alle mogelijke informatie, en kunnen ook beslissen om hoorzittingen te organiseren. De debatten zullen in het weekend plaatsvinden en de commissieleden zullen een kleine vergoeding ontvangen. Het is de eerste commissie van gelote burgers nadat slechts enkele maanden na de inzwering van het Brussels parlement dit soort burgercommissies statutair mogelijk werden gemaakt.

Het Brussels parlement heeft hierbij het hele proces uit handen gegeven. Een apart comité en een extern bureau zullen, ver weg van de gekozenen, het overleg van begin tot eind begeleiden. Om lobbyen tegen te gaan, zullen de gelote burgers door een bepaalde mate van anonimiteit worden beschermd.

Het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil twee van dit soort burgerassemblees per jaar organiseren. Een ander burgerassemblee is inmiddels aan de slag gegaan over het onderwerp dakloosheid. Parlementslid Magali Plovie heeft in 2017 een wetsvoorstel ingediend om de burgers ook formeel over wetten te kunnen laten stemmen, maar dat is door de Raad van State ongrondwettelijk verklaard.

De burgers van de regio hebben ook een digitaal platform tot hun beschikking gekregen: democratie.brussels. Hiermee kunnen ze petities lanceren om zelf nieuwe onderwerpen te agenderen waarover gelote burgers en parlementariërs met elkaar in debat moeten gaan. Ook kunnen ze hiermee het werk van inmiddels ingestelde gelote burgercommissies volgen.
 

Bronnen:

 

Zie ook: