Parlement beslist: Franse SER krijgt gelote burgerberaden als taak erbij

Submitted by webmaster on Wed, 16-12-2020 - 18:47

Op 15 december jl. heeft het Franse parlement het wetsvoorstel aangenomen voor de hervorming van de CESE, de adviesraad van het middenveld, ofwel de Franse evenknie van de SER. Onderdeel van deze hervorming is dat de CESE voortaan gelote burgerberaden mag organiseren op initiatief van de regering, het parlement of de CESE zelf. Verder wordt ook het aantal leden van de CESE teruggebracht en wordt het gemakkelijker om petities aan de CESE aan te bieden.

Eerder organiseerde de CESE al het Franse klimaatberaad, waarvan de uitgebrachte adviezen - anders dan door president Macron vooraf was toegezegd - tot nu toe niet een-op-een aan het parlement en de bevolking zijn voorgelegd. Anders dan de Burgerraad in de Belgische Oostkantons zullen gelote burgers niet op eigen initiatief binnen de CESE burgerberaden in het leven kunnen roepen over specifieke thema's.

Overzicht van hervorming van de CESE

'tirage au sort' = loting; trekking door het lot

Bron: La réforme du CESE adoptée au Parlement : quelles évolutions pour le Conseil ? LeCESE.fr