Over deze site

English | Nederlands | español

Het doel van deze Nederlandse website is het bevorderen van echte, dus op burgerloting gebaseerde democratie, die in het Engels bekend staat als sortition, een woord dat afkomstig is van het Latijnse sors/sortem (lot) en sortitio/sortitionem (selectie door het lot).

Het motto van deze website, 'Niets is sterker dan een idee waarvoor de tijd gekomen is', komt van de Franse slogan 'Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue', die wordt toegeschreven aan Victor Hugo.

Deze site is erop gericht deel uit te maken van een groeiende internationale gemeenschap van burgers die kennis en ervaringen willen delen over de invoering van echte democratie in de landen waar ze wonen.