Is the French Citizens' Convention on Climate legitimate?

Submitted by webmaster on Fri, 25-12-2020 - 18:39

Jurist en filosoof Maxime Lambrecht onderbouwt naar aanleiding van het Franse klimaatberaad de legitimiteit van burgerloting. Hij legt uit dat er drie belangrijke argumenten voor burgerloting zijn:

  1. Gelote burgers zijn een goede afspiegeling van de samenleving als geheel, en nemen dus standpunten in zoals de samenleving als geheel die zou hebben ingenomen. De problemen van een statistisch te kleine gelote groep en scheve opkomst kan voldoende ondervangen worden door stratificatie.
  2. Het procedurele argument van de politieke gelijkheid: iedereen heeft dezelfde kans om ingeloot te worden en politieke macht uit te oefenen, terwijl niet iedereen dezelfde kans heeft om gekozen te worden.
  3. De kwaliteit van de beslissing is beter bij burgerloting, omdat 1) loting garandeert dat er een meer diverse groep beslissingen neemt. Cognitieve diversiteit zorgt voor betere beslissingen dan wanneer op elkaar lijkende experts de beslissingen nemen. Dit eerste punt wordt vaak naar voren gebracht door politicologe Hélène Landemore. Daarnaast geeft Pierre-Étienne Vandamme nog vier andere voordelen waarom de kwaliteit van de beslissingen beter is bij burgerloting: 2) gelote burgers kunnen gemakkelijker van mening veranderen op basis van goede argumenten of nieuwe informatie; 3) gelote burgers hoeven niet herkozen te worden en kunnen dus moediger en meer op de lange termijn gerichte beslissingen nemen; 4) gelote burgers zijn minder bevooroordeeld en nederiger en 5) gelote burgers kunnen overleggen onder een gespreksleiding die erover waakt dat iedereen aan bod komt.


Ook tegenargumenten krijgen aandacht. Zie Kialo voor een gestructureerde, voor iedereen opengestelde discussie over burgerloting met uitgebreide voor- en tegenargumenten.

 

Franstalig, ondertiteling in het Nederlands; subtitles available in English

18 december 2020 (24 minuten)