Initiatieven voor loting en deliberatieve democratie

G1000
Een burgerinitiatief en een onafhankelijk platform dat helpt alle partijen - burgers, overheid en werkgevers - bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijk burgerbesluit te komen. Een G1000 kan over een stad of dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp. Bij een G1000 draait het om een deliberatief proces, waarbij het loten van deelnemers een mogelijkheid is.

Sortition around the globe
Kaart met wereldwijde lotingsinitiatieven sinds 2000

Bürgerräte weltweit
Bürgerrat Demokratie

Democracy R&D
Hét internationale netwerk voor verbetering van de democratie met gebruikmaking van loting. Aangesloten organisaties: G1000 (België), Particitiz (België), Danish Board of Technology Foundation, Missions Publiques (Frankrijk), Bertelsmann Stiftung (Duitsland), Nexus (Duitsland), G1000 (Nederland), Fórum dos Cidadãos (Portugal), ParticipaLab (Spanje), Citizens' Juries c.i.c. (VK), RSA (VK), Sortition Foundation (VK), ECI Campaign (EU), Democracy In Practice (Bolivia), Delibera Brasil (Brazilië), MASS LBP (Canada), Healthy Democracy (VS), Jefferson Center (VS), Policy Jury Group (VS), Empowering Participation (Australië), newDemocracy Foundation (Australië), Japan Research Forum for Mini-publics.

International Sortition Network
'Recurring events aimed at establishing and progressing an international network of democracy activists campaigning for the use of sortition' (Sortition Foundation)

World Citizens Assembly
Project voor wereldwijde agendabepaling door gelote burgers, voor wereldwijd systeem van gelote burgerberaden

Citizens Take Over Europe
Coalitie van maatschappelijke organisaties en burgers vanuit heel Europa voor de bevordering van toekomstgerichte en vanuit burgers vormgegeven Europese democratie

KNOCA / Knowledge Network On Climate Assemblies
"A European network for sharing best practice on the design and implementation of Climate Assemblies"

Code Oranje
Oorspronkelijk een groep van honderden lokale bestuurders, raadsleden en wetenschappers die opriepen tot een radicale verandering van de lokale democratie. Code Oranje pleitte onder meer voor het gebruik van burgerloting en wil dat ook Den Haag zich democratisch vernieuwt. Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard, geldt als voorman. Inmiddels doet Code Oranje mee aan verkiezingen en is de agenda verbreed. Burgertoppen worden weliswaar als programmapunt genoemd, maar het woord loting blijft onvermeld.

Democratic Challenge
Driejarig BZK/VNG-programma (2015-2017) gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Verzamelen, bundelen en ondersteunen van experimenten voor vernieuwing van de lokale democratie. Onder meer experimenten met loting

Het Burgerparlement
"We roepen de regering op om een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand op te richten."
België

Sortition Foundation
Verenigd Koninkrijk

Democracy Without Elections
Verenigde Staten; gelieerd aan de Sortition Foundation

G1000 UK
"A G1000 is an innovative approach to democracy that uses sortition (random selection) and deliberation to understand the wishes and desires of a community."
Verenigd Koninkrijk

Citizensassembly.co.uk
Verenigd Koninkrijk; discussieforum

Sortition Ireland
Ierland

newDemocracy Foundation
Australië

Center for Deliberative Democracy
Stanford University, San Francisco Bay Area, Verenigde Staten

Jefferson Center
Saint Paul, Minnesota, Verenigde Staten

Bard Institute for the Revival of Democracy through Sortition
Annandale-on-Hudson, New York, Verenigde Staten

The Future of Democracy – Center of Excellence in Public Opinion Research
Åbo Akademi University, Turku/Vaasa, Finland

Equality by Lot
'The democratic potential of sortition': artikelen en discussie over burgerloting op hoog niveau

Deliberation GatewayDeliberative Gateway Network op Eventbrite
Verenigde Staten
A place to learn about deliberative democracy

New Unity.org
Organisatie voor toevoeging van een burgerkamer aan het Amerikaanse Congres

Random Access Democracy
Website voor de promotie van burgerloting, met geordende bronnen

Democracy by Lottery
Blog over burgerloting, door 'John H.'

Sorteo y democracia en México
Loting en democratie in Mexico

DEMOS | @demos_colombia
Loting en democratie in Colombia

senado X sorteo@senadoXsorteo
Werkgroep voor een gelote senaat in Spanje

A Citizens' House in Parliament
Campagne voor omvorming Britse Hogerhuis (House of Lords) tot kamer met gelote burgers

Bürgerrat Demokratie
Duits project om gelote burgers samen met politici oplossingen voor de versterking en verdere ontwikkeling van de democratie te laten ontwikkelen

Kaart met lokale burgerraden in Duitsland, of initiatieven daarvoor | versie met toelichting
door André Rösner

Aleatorische Demokratie
Duits info-blog van journalist Timo Rieg over de werking, inzet en ontwikkeling van gelote burgerraden

Demokratie21
Oostenrijkse vereniging die mensen met elkaar in gesprek wil brengen over democratische vernieuwing, met als doel burgers een belangrijkere rol te geven

Zukunftrat Demokratie
Campagne voor een geloot burgerberaad over de 'verdere ontwikkeling van de democratie' in Oostenrijk

Buergerrat.net
Website op initiatief van Vorarlberg en Baden-Württemberg voor verbreiding burgerloting op regionaal niveau

LOSland
Project van Mehr Demokratie en IASS Potsdam om gemeenten in Duitsland te begeleiden naar een 'kleinkindvriendelijke' toekomst. Loting van inwoners speelt een centrale rol. Meer over dit project op Bürgerrat.de

Sénat Citoyen
Franse burgers die een gelote naast elke gekozen vertegenwoordiging willen | pdf in het Engels

Tirons-nous au sort / AgoraLab
Frankrijk, Julien Roirant

APRES / L'Association Pour la Rotation Et la Sortition
Frankrijk

Agora
Een groep Brusselse vrouwen en mannen voor loting en deliberatieve democratie in hun stad

ODERAL
Organisatie voor een gelote senaat in Italië

Politici per caso | op Twitter
Italiaans comité voor gelote burgerraden

Klimatyczny Panel Obywatelski
Poolse Facebookpagina met Engelstalige updates over gelote klimaatberaden in Polen 

Citizens' Assembly for Europe / CARE (Citizen Assemblies for Renewing Engagement)
Univerity of Liverpool e.a., deels gefinancierd door de EU

Democracy In Practice
Non-profit organisatie die inspraak van scholieren opnieuw wil vormgeven
"Schools and elections don't mix. It's time to change the way we teach leadership."

Kialo
Gestructureerde discussie met argumenten voor en tegen loting

Wikipedia
Uitleg over loting in het Nederlands ('demarchie') en in het Engels (sortition)

Common Lot Productions
Productiebedrijf voor boeken en video over loting en deliberatieve democratie
Washington, DC, Verenigde Staten