Initiatiefgroep verzoekt om permanente gelote burgerraad voor Aken

Submitted by webmaster on Mon, 18-01-2021 - 17:52

Afgelopen week heeft de initiatiefgroep 'Bürgerrat für Aachen' bij de gemeenteraad een verzoek ingediend voor een permanente gelote burgerraad naar voorbeeld van de Bürgerdialog van de Duitstalige gemeenschap in de Belgische Oostkantons, direct aan de andere kant van de grens. Ook burgemeester Sibylle Keupen is enthousiast. Het Oost-Belgische concept is door de initiatiefnemers in Aken verder bijgeschaafd en uitgewerkt.

In het Oost-Belgische model kan een raad van roulerende, gelote burgers drie keer per jaar een thema op de agenda zetten dat - om koehandel te voorkomen - door aparte, tijdelijke gelote burgerpanels wordt uitgewerkt en door de permanente raad aan de gekozen vertegenwoordiging wordt voorgelegd, die verplicht is erop te reageren.

Kaart met ligging van Aken bij het drielandenpunt
Bron: Wikipedia
 

Bron: „Öcher machen Politik“: DG als Vorbild für Bürgerdialog, Grenzecho


Zie ook: