In West-Europa nu al enige steun voor beslisbevoegdheid van gelote burgers

Submitted by webmaster on Sat, 27-08-2022 - 16:59

Op 28 mei 2022 is er een onderzoeksrapport verschenen in het European Journal of Political Research waarin de steun van burgers voor beslisbevoegdheid van gelote burgerberaden wordt besproken. In vijftien West-Europese landen werden burgers bevraagd: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Aan burgers werd de volgende vraag gesteld: 'Denkt u dat het in het algemeen een goed idee is om een groep willekeurig ingelote burgers beslissingen te laten nemen in plaats van politici, op een schaal van 0 (heel slecht idee) tot 10 (heel goed idee)?'

De mediaan, dus de middelste waarde van de op volgorde van waarde gerangschikte antwoorden, kwam uit op 4,32. Dat is weliswaar een score die niet boven de 5,0 uitkomt, maar omdat veel burgers nog niet goed bekend zijn met gelote burgerberaden, laat staan met het daadwerkelijk beslisbevoegdheid geven aan gelote burgers, is dat bepaald geen lage, ofwel juist een relatief hoge score.


Bron:


Zie ook: