Het Franse experiment: directe burgerparticipatie

Submitted by webmaster on Thu, 02-05-2019 - 19:02

Op 23 april jl. verscheen het artikel The French experiment, van de hand van Loïc Blondiaux, professor in de politicologie aan de Sorbonne in Parijs, op International Politics and Society. Hieruit de volgende fragmenten.

"Waarnemers waren stomverbaasd over het grote aantal mensen dat voor het eerst op een politieke bijeenkomst [Grand Débat] afkwam om een idee aan te dragen en hierover met anderen in gesprek te gaan."

"De toepassing van kunstmatige intelligentie en algoritmes, voor het verwerken van de bijdragen van de burgers, zal zeker geen helder en eenduidig beeld opleveren van wat het Franse volk wil."

"Het opvallende van de huidige democratische crisis in Frankrijk, en in het Westen als geheel, is dat middelen als op loting gebaseerde burgertoppen, waarbij de deelnemers dus willekeurig gekozen worden, zich zo snel verpreiden, en dat dit soort democratische vernieuwing mensen zoveel hoop geeft. Wie had zich kunnen voorstellen dat politici zich achter het idee van een Derde Kamer zouden scharen die geheel of gedeeltelijk bevolkt zou worden door gelote burgers, laat staan achter een soortgelijke Éérste Kamer? Uit de belangstelling voor loting blijkt de lage achting die de traditionele instituties voor politieke vertegenwoordig ten deel is gevallen."

"Tegenwoordig worden vertegenwoordigers niet meer in staat geacht om het volk in zijn diversiteit en belangen trouw te vertegenwoordigen. (...)  Loting en burgerinitiatieven blijken in veel opzichten een oplossing te kunnen zijn, of zelfs een wondermiddel. Ze kunnen er voor zorgen dat mensen eindelijk echt weer vertegenwoordigd worden of zichzelf direct kunnen uiten. Het is een illusie om te denken dat democratie zonder enige vorm van vertegenwoordiging kan, maar de crisis en het wantrouwen zijn zo groot, dat alleen dit soort oplossingen echt overtuigend is."

"Niemand gelooft er nog in dat het systeem zichzelf kan hervormen."

En dan de tegenstelling, of paradox:

"Als we onze democratieën democratischer willen maken, moeten we ook gebruik maken van politieke partijen en verkiezingen. Juist omdat de nationale en Europese politiek overheerst worden door krachten die helemaal niet willen dat het systeem verandert; daarom zijn onze democratieën op weg naar de afgrond. Burgers moeten met hun stem echt invloed kunnen uitoefenen om echt iets te veranderen."
 

Lees ook: Macron gaat vanaf juni gebruik maken van loting