GroenLinks pleit voor deliberatieve democratie

Submitted by webmaster on Thu, 08-03-2018 - 07:35

Op de website van GroenLinks wordt gepleit voor "een (...) transitie naar een moderne democratie waar de stem van de burger beter tot zijn recht komt". Meer concreet wordt gepleit voor experimenten met deliberatieve democratie.  Er wordt niet vermeld of hierbij het democratische instrument van gelote burgers moet worden ingezet.