Frankrijk organiseert nationaal burgerberaad over euthanasie

Submitted by webmaster on Sun, 11-12-2022 - 11:12

In Frankrijk is onlangs een nationaal geloot burgerberaad over euthanasie van start gegaan. De 173 ingelote burgers zullen in negen driedaagse sessies bij elkaar komen. Naast een vergoeding voor reis- en verblijfskosten krijgt elke deelnemer 2.500 euro, en daar bovenop een compensatie van 11 euro voor elk gemist arbeidsuur.

Het burgerberaad wordt georganiseerd door de CESE, de Franse SER, die in 2020 het organiseren van burgerberaden als taak erbij heeft gekregen. Halverwege maart 2023 zullen de aanbevelingen van het burgerberaad gepresenteerd worden.


Bron:Zie ook: