Europese Commissie wil burgerraadpleging bij elk belangrijk wetsvoorstel

Submitted by webmaster on Sun, 20-11-2022 - 17:51

De Europese Commissie is van plan om bij elk belangrijk wetsvoorstel burgers te raadplegen door middel van Europese burgerberaden. De inzet van deze European Citizens' Panels (ECP's) moet begin 2023 ingaan. Gelote burgers hadden hiertoe in de Conferentie over de Toekomst van Europa al opgeroepen. De Europese Commissie is het EU-orgaan dat onder meer als taak heeft wetsvoorstellen te doen waar vervolgens het Europees Parlement en de lidstaten over moeten oordelen.

Het European Policy Centre, een in Brussel gevestigde non-profit denktank, is met een paper (pdf) gekomen waarin aanbevelingen staan over de concrete uitwerking. Een belangrijke aanbeveling is om de gelote burgerpanels zo vroeg mogelijk bij het wetgevingsproces te betrekken.


Bron: