Europees Parlement wil gelote burgers bij conferentie over toekomst EU

Submitted by webmaster on Fri, 17-01-2020 - 18:37

Het Europees Parlement heeft op 15 januari jl. besloten dat gelote burgers deel zullen uitmaken van de conferentie over de toekomst van de Europese Unie. De gelote burgers bepalen de agenda van de conferentie echter niet zelf: de conferentie zal gaan over hoe de EU daadkrachtiger en democratischer kan worden. Ook zullen de gelote burgers geen beslismacht hebben.

Het zal gaan om twee- à driehonderd gelote burgers in zogeheten agora's: themagroepen waarin burgers qua sociaaleconomische status, leeftijd en herkomst een goede afspiegeling zijn van de EU als geheel, die in meerdere sessies zullen samenkomen. De sessies zullen plaatsvinden in verschillende Europese steden. Er zal een aparte agora zijn voor de groep jongeren en jongvolwassenen.

Het resultaat van de gelote burgers, de eerste zuil, zal behandeld worden door de tweede van beide zuilen: de institutionele zuil. Deze wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Raad (nationale regeringen) en de nationale parlementen. Zij zullen de aanbevelingen van de gelote burgers omzetten in concrete wetsvoorstellen en Europese verdragen. Ook regionale parlementen en organisaties van het maatschappelijk middenveld zoals vakbonden en milieuorganisaties zullen bij deze tweede zuil betrokken worden.

Tenslotte zullen de wetsvoorstellen weer worden voorgelegd aan de agora's met gelote burgers. De institutionele EU-zuil verplicht zichzelf de wetsvoorstellen in wetgeving om te zetten. Alle sessies zullen via live streams te volgen zijn, en alle documenten zullen openlijk toegankelijk zijn.

Het is voor het eerst dat de EU gebruik maakt van gelote burgers. Het is vooralsnog onduidelijk hoe bij de beraadslagingen zal worden omgegaan met de verschillende talen die door de EU-burgers gesproken worden. Op 9 mei a.s. zal de conferentie van start gaan.

Bron: Die EU setzt auf Losbürger, Bürgerrat.de

Zie ook: