Duurzame voeding is onderwerp eerste nationale burgerberaad Zwitserland

Submitted by webmaster on Sat, 13-08-2022 - 15:57

In juni zijn honderd ingelote Zwitsers van start gegaan met een burgerberaad over duurzame en crisisbestendige voedingspolitiek. Het is het eerste Zwitserse burgerberaad op nationaal niveau. Het beraad gaat over de transitie, tussen nu en 2030, naar het beschikbaar stellen van gezonde, duurzame, diervriendelijke en eerlijk geproduceerde levensmiddelen aan de bevolking. Het beraad loopt tot begin november; vervolgens zullen de deelnemers hun aanbevelingen aan het landsbestuur overhandigen.

Bij het stratificatieproces, dus de herloting van de respondenten op basis van bepaalde relevant geachte kenmerken om een evenwichtige afspiegeling van de bevolking te krijgen, zijn ook taal en politieke voorkeur als kenmerken meegewogen. Deelnemers krijgen een vergoeding van 500 Zwitserse frank, dus ongeveer 515 euro; overnachtingen  en maaltijden worden ook geregeld. De bijeenkomsten zullen zowel fysiek als online plaatsvinden. De deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om hun licht op te doen door middel van excursies naar bepaalde praktijksituaties; iets wat overigens ook mogelijk was bij het burgerberaad over vuilnisreductie in Kiryat Tiv'on (Israël).


Bronnen:


Zie ook: