Duitse burgerraad adviseert: loot burgers op nationaal niveau

Submitted by webmaster on Fri, 04-10-2019 - 18:14

In het weekend van 28 en 29 september jl. kwam de Duitse gelote Bürgerrat opnieuw bijeen in Leipzig, ter gelegenheid van het tweede en laatste deel van fase 2. Op de agenda stond dus de vraag: hoe kunnen we het Duitse verkiezingsstelsel aanvullen en verbeteren?

Met een overweldigende meerderheid van 156 tegen 1 bevelen de burgers aan dat er in Duitsland op federaal (nationaal) niveau een vorm van directe participatieve democratie moet komen. Een burgerraad op dit niveau moet volgens alle 157 burgers door middel van loting worden samengesteld om een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking te vormen. Verder moeten referenda, die vanuit de bevolking moeten kunnen worden geïnitieerd, altijd door een gelote burgerraad worden voorbereid waar het gaat om vraagstelling en informatievoorziening, zoals in de staat Oregon dus al het geval is.

In fase 3, op vrijdag 15 november a.s., zullen de voorstellen officieel gepresenteerd worden aan de politiek. In fase 4 zullen de voorstellen overwogen worden door middel van samenspraak tussen politici en burgers verspreid in Duitsland.

Bronnen: