Democratie betekende toch echt loting

Submitted by webmaster on Tue, 01-09-2020 - 15:24

In zijn boek Tegen Verkiezingen gaf David Van Reybrouck er al een onderbouwing voor: het woord democratie verwees sinds het ontstaan ervan in de oudheid lange tijd naar loting, en niet naar verkiezingen. Pas gedurende de negentiende eeuw werd het woord democratie steeds meer een synoniem voor verkiezingen, mede onder invloed van het in 1835 verschenen boek De la démocratie en Amérique van Alexis de Tocqueville.

Een fragment uit een van de eerste woordenboeken van de Franse taal, het woordenboek van Richelet dat in 1680 voor het eerst verscheen, ondersteunt de vaststelling dat democratie loting impliceerde:

Fragment uit het woordenboek van Richelet (1680)

"Democratie: Gouvernement populaire. État populaire. Forme de gouvernement où les charges se donnent au sort."

Oftewel: 'Regeringsvorm waarbij de ambten worden vergeven door het lot'

Bron: Democracy according to Richelet, Equalitybylot.com