Democracy in Crisis, Part 1: What’s Wrong with Elections?

Submitted by webmaster on Sat, 21-11-2020 - 12:23

In deze podcast praat Brian Standing met vier gasten: Roslyn Fuller, Lawrence Lessig, Alex Kovner en Brett Hennig. Ze worden kort geïntroduceerd aan het begin van de podcast en uitgebreider in de shownotes. Drie belangrijke vragen komen aan bod: wat is er mis met verkiezingen, hoe zou een alternatief met gelote burgers eruit kunnen zien, en hoe zou de transitie van het electorale systeem naar een systeem met gelote burgers kunnen verlopen?

Wat die transitie betreft zien Hennig en Lessig vooral veel in een duaal systeem, waarbij een kamer met gelote burgers - naast een gekozen kamer - zichzelf zou bewijzen door de kwaliteit van de uitkomsten en dus steeds meer draagvlak zou krijgen onder de bevolking. Fuller erkent dat de huidige electorale stelsels niet democratisch zijn, maar is zeer kritisch over het laten nemen van beslissingen door een zeer kleine groep gelote burgers, want hoe zouden die beslissingen ooit geaccepteerd worden door de bevolking? Kovner brengt hier tegenin dat als je vaak burgers loot, er in totaal ook meer burgers meedoen, en Lawrence dat burgers loting zien als eerlijk.

Kovner stelt iets anders voor: zet gelote burgers alleen in om te oordelen over wetten die in de gekozen kamer gemaakt worden, maar laat de gekozen politici met meerdere wetsvoorstellen komen, door niet meer een meerderheid van 50 procent van de gekozenen als voorwaarde te stellen voor draagvlak voor een wetsvoorstel, maar bijvoorbeeld 30 procent of nog minder. De gekozen kamer zou dan met twee of drie, of bij een nog lagere drempel met vier of vijf voorstellen kunnen komen. Daardoor zou het werk van de gekozenen weer meer inhoudelijk gericht worden en zouden de gelote burgers de uiteindelijke keuze kunnen maken voor één bepaald voorstel. Gekozen politici zouden op die manier van hun dubbelrol van pleitbezorger en beoordelaar verlost worden: ze worden alleen nog pleitbezorger: de gelote burgers beoordelen voortaan.

'Democracy in Crisis' is een driedelige serie van discussies over het inzetten van gelote burgerberaden ter bevordering van de democratie.

Democracy in Crisis, Part 1: What’s Wrong with Elections?
WORT-FM (Madison, Wisconsin), 27 augustus 2020

(1 uur en 16 minuten)

Bron: 

 

Zie ook: