Chris Forman vertelt over hoe hij deliberatieve democratie probeert te bevorderen

Submitted by webmaster on Sun, 15-11-2020 - 22:53

Chris Forman is van oorsprong een Britse natuurkundige die een lange weg heeft afgelegd om uiteindelijk een enthousiasteling voor deliberatie democratie te worden. In dit interview van Facilitating Public Deliberations vertelt hij over deze weg en hoe hij met vallen en opstaan heeft geprobeerd, en nog steeds probeert, om uiteenlopende mensen bij elkaar te brengen en ze met behulp van onderling overleg wetenschappelijke kennis een stap verder te laten komen. Tegenwoordig probeert Forman om een burgerberaad te organiseren in Chicago en leidt hij het netwerk Deliberation Gateway, dat als doel heeft de transitie te ondersteunen van de VS naar een deliberatieve democratie. Ook is hij actief binnen Democracy Without Elections, de Amerikaanse evenknie van de Britse Sortition Foundation.

(30 minuten)

Bron: Episode 30 A scientific perspective on deliberation with Chris Forman