Café Europa over de Conferentie over de toekomst van Europa

Submitted by webmaster on Sat, 22-01-2022 - 19:35

In de podcast Café Europa spreken journaliste Annette van Soest en historicus Mathieu Segers met David Van Reybrouck over de Conferentie over de toekomst van Europa.

Van Reybrouck:

'Technische expertise is geen probleem. Maar het wordt een probleem wanneer openbaar bestuur beslist wordt door partijpolitieke elites en technocratische elites. Dan zit je met een enorm democratisch deficit.'

'Ik heb heel veel kritiek op hoe ze het proces hebben vormgegeven. Ik heb heel veel kritiek op hoe het loopt. Maar eigenlijk ben ik toch enthousiast over het feit dat het plaatsvindt.'

'Voor het eerst ontstaat een Europese openbare ruimte'

Van Reybrouck heeft veel kritiek op het digitale platform, waar geen dwarsdoorsnede van de EU-bevolking op afkomt. Daarentegen vindt hij dat de nationale en Europese panels goed lopen. Hij is er een sterk voorstander van om de burgerpanels over de EU ook in de landen zelf te houden, dus op nationaal niveau, dicht bij de burger. Wel vreest hij dat de aanbevelingen van de burgerpanels zullen 'verzuipen' in de plenaire vergadering, die vol zit met belangengroepen. Hij vindt dit slotstuk het meest ouderwetse onderdeel van het proces. Ook ziet hij een gevaar in het gebrek aan media-aandacht voor de conferentie:

'Het leeft totaal niet. Hoe minder het leeft in de media, hoe makkelijker het wordt om te gaan cherrypicken en niet te veel rekening te houden met de aanbevelingen van de burgers. Er is geen druk van onderaf. Er is geen mediadruk, er is geen civiele druk.'

Tot slot pleit hij voor een permanente EU-burgerraad, naar voorbeeld van de burgerraad in de Belgische Oostkantons, waarbij gelote burgers in de burgerraad dus zelf onderwerpen op de agenda mogen plaatsen en aparte gelote burgerpanels adviezen over die onderwerpen gaan formuleren, die vervolgens weer door die permanente raad worden teruggekoppeld naar de gevestigde politieke orde zoals we die reeds kennen.


Zie ook: