Burgerloting in programma's Duitse Groenen, FDP en SPD

Submitted by webmaster on Sat, 19-12-2020 - 11:13

De Duitse Groenen hebben op hun partijdag in november besloten om gelote burgerberaden als aanvulling op besluitvorming door gekozenen op te nemen in hun partijprogramma. Burgerberaden zouden in het leven moeten kunnen worden geroepen op initiatief van de regering, het parlement of middels een petitie - ook op nationaal niveau. Regering en parlement zouden de aanbevelingen van burgerberaden ter harte moeten nemen, maar zijn verder nergens aan gehouden. Partijvoorzitter Habeck licht toe dat burgerloting nodig is omdat lager opgeleiden anders te weinig gehoor krijgen; in het parlement zitten immers vooral hoogopgeleiden. Referenda op nationaal niveau worden daarentegen vanwege hun polariserende werking door de Groenen als ongeschikt gezien.

Ook de FDP, de Duitse liberale partij, heeft burgerloting in haar partijprogramma opgenomen.

De fractie van de SPD in de Bondsdag staat ook open voor burgerloting; hun standpunt is vergelijkbaar met dat van de Groenen. Ook de SPD benadrukt enigszins angstvallig dat er niet getornd mag worden aan het huidige stelsel met verkiezingen, maar dat burgerloting, onder de juiste voorwaarden, een waardevolle toevoeging kan zijn, ook op nationaal niveau.

In het eerste Duitse gelote burgerberaad op nationaal niveau, dat in 2019 plaatsvond en draaide om de verbetering van het politieke bestel, sprak een grote meerderheid van de gelote burgers zich uit voor een combinatie van burgerloting en referenda op nationaal niveau.
 

Bronnen:


Zie ook