Bürgerräte regieren mit? Was dann?

Submitted by webmaster on Tue, 17-11-2020 - 19:45

Duitstalige podcast 'mal angenomen' over het door een luisteraar aangedragen gedachtenexperiment 'Wat zou er gebeuren als burgerraden zouden meeregeren?'

Bürgerräte regieren mit? Was dann?
ARD Audiothek, Der tagesschau Zukunfts-Podcast - mal angenommen, 12 november 2020

(23 minuten)