Britse politici willen grootschalige Citizens' Convention over democratisch bestel

Submitted by webmaster on Sun, 04-08-2019 - 11:15

Voormalig Labour MP Graham Allen doet in een artikel in The Indepenent een oproep aan Britse burgers om deel te nemen aan een twee jaar durend deliberatief proces over hervormingen van het Britse politieke stelsel. Het door politici gelanceerde proces van burgeroverleg moet geen adviesrapport opleveren, maar moet zich vertalen in concrete door politici aan te nemen wetsvoorstellen.

"In the UK, the turmoil of the past few years can be traced back to decades of declining trust in our democratic system, and the failure of our political institutions to transition to a new era. Citizens’ conventions offer a profoundly different approach to democratic power: slow, deliberative, egalitarian, thoughtful, nuanced, constructive and inclusive."

In het artikel wordt niet gesproken over gelote burgers; de legitimiteit zou moeten voortkomen uit de massale deelname van burgers die kennelijk zichzelf selecteren. Gemikt wordt op deelname van 10 miljoen burgers, '10 million founding mothers and fathers', zoals het wordt omschreven. Deze opzet lijkt enigszins op die van Macrons Grand Débat National, met het verschil dat de inhoudelijke focus van het Britse proces alleen op het politieke stelsel gericht is, er veel meer tijd voor wordt uitgetrokken, de voorstellen concreter moeten zijn, en een sterker bindend karakter zullen moeten krijgen voor gekozen politici.

Het bericht op BBC News is echter specifieker en werkt de voorgenomen fases verder uit: de eerste fase betreft inderdaad een grootschalig nationaal debat, maar daarna volgen fases van agendering, thematische uitwerking en afronding, en daarvoor zullen alsnog burgers geloot worden, al blijft het woord loting of sortition onvermeld.

Wat de planning betreft: de rest van 2019 moet dienen als voorbereidende fase; heel 2020 en 2021 is gepland voor de uitvoering, dus voor het burgeroverleg over de te nemen hervormingsmaatregelen.

Bronnen:


Zie ook: