Bondsdag besluit tot burgerberaad over rol Duitsland in de wereld

Submitted by webmaster on Sat, 20-06-2020 - 07:00

De Duitse Bondsdag heeft besloten een burgerberaad van 160 gelote burgers te organiseren dat een advies moet uitbrengen over de rol van Duitsland in de wereld. Het is voor het eerst dat de Bondsdag zelf het initiatief neemt voor een gelote burgerraad. Model hiervoor staat de gelote burgerraad over de toekomst van de Duitse democratie, die in 2019 door de vereniging Mehr Demokratie en de Schöpflinstichting georganiseerd werd.

Het aangekondigde burgerberaad moet ook duidelijk maken of een dergelijke vorm van directe democratie een geschikt instrument is ter ondersteuning van het parlement. Ook is het de bedoeling om een geschikte aanpak te ontwikkelen. Hoewel er prangender thema's denkbaar zijn dan de internationale rol van Duitsland om een burgerberaad over in het leven te roepen, was dit het onderwerp waarop de Duitse politieke partijen overeenstemming konden bereiken.

Bronnen:


Zie ook: