'Bildung und Lernen': burgerberaad over onderwijs in Duitsland

Submitted by webmaster on Wed, 11-11-2020 - 17:24

In oktober is de Bürgerrat Bildung und Lernen van start gegaan, een burgerberaad in Duitsland over onderwerpen die met het onderwijsstelsel te maken hebben. De deelnemende, gelote burgers zullen gezamenlijk ideeën en oplossingen kunen ontwikkelen, die ze op verschillende burgertoppen zullen voorleggen aan diegenen die op lokaal, deelstaat- en nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Het is de bedoeling dat op die manier de uiteenlopende ervaringen die doorsnee burgers met het onderwijsstelsel hebben, een belangrijke toevoeging vormen ter completering van wetenschappelijke expertise en de eigen wereld van de politieke bestuurslaag.

In Duitsland is onderwijsbeleid vooral een zaak van de deelstaten, wat bijvoorbeeld met zich meebrengt dat een diploma in de ene deelstaat niet dezelfde waarde heeft als dat uit een andere deelstaat. Daarnaast spelen in Duitsland als geheel vergelijkbare problemen als in Nederland en andere landen: ongelijke onderwijskansen, onderpresterende basisscholen en beroepsonderwijs dat te weinig goedopgeleide vaklieden aflevert. De aan het beraad deelnemende burgers zullen echter ook zelf de mogelijkheid hebben om onderwijsthema's te agenderen, te prioriteren en verder uit te werken.

Het burgerberaad wordt niet georganiseerd door de overheid, maar op initiatief van de Montag Stiftung Denkwerkstatt. Hoewel deze stichting benadrukt dat de deelnemende burgers zelf de agenda kunnen bepalen, laat de stichting weten dat de digitaal onderwijs en de digitale vaardigheden van leerkrachten nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Docenten worden niet als aparte, in het proces te consulteren groep genoemd; jeugdigen overigens wel. Bij de organisaties die het burgerberaad openlijk steunen ontbreekt verder het onafhankelijke Deutscher Lehrerverband, de grootste Duitse lerarenorganisatie buiten de vakbonden. Wat ook opvallend is, is dat wetenschappelijke expertise wel als een losstaande informatiebron voor politici wordt gezien, maar niet als bron van informatie waar gelote burgers gebruik van zouden kunnen maken bij hun onderlinge overleg.

Het hele proces, waar in totaal drie jaar voor wordt uitgetrokken, bestaat uit zes fasen:

  1. Online dialoog om thema's te bepalen; hiervoor kan men zichzelf opgeven; ook kinderen en jongeren onder de zestien mogen meedoen, met toestemming van hun ouders
  2. Het loten van 500 à 1000 burgers uit heel Duitsland
  3. Overleg en uitwerking van thema's in gelote burgerforums
  4. Selectie en verdere uitwerking van thema's door nieuwe gelote burgers en vertegenwoordigers van de burgerforums uit fase 3
  5. Terugkoppeling van de resultaten naar online discussiepanels
  6. Burgertoppen in de deelstaten en op nationaal niveau, waar de resultaten worden gepresenteerd aan politici en bestuurders uit de onderwijswereld

 

Bronnen:

 

Zie ook: 

Zie verder op deze site: