Belgische parlement neemt lotingswet aan

Submitted by webmaster on Sat, 04-03-2023 - 19:52

Op 9 februari jl. nam het Belgische parlement een wet aan die het mogelijk maakt om op federaal niveau gelote burgerberaden en gemengde commissies van parlementariërs en gelote burgers in het leven te roepen. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van het Belgische bevolkingsregister. Op die manier willen ministers van Democratische Vernieuwing (!) Annelies Verlinden en David Clarinval burgers nauwer betrekken bij de politiek. Een wet als deze op nationaal niveau is een wereldprimeur.

Uit het persbericht:

'Meer bepaald worden de burgers geloot uit het Rijksregister en uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen. Uit de burgers die positief antwoorden op een uitnodiging, wordt een representatieve steekproef genomen. Bij de loting wordt rekening gehouden met socio-demografische gegevens: leeftijd, woonplaats, geslacht en onderwijsniveau. Zo wordt er een divers panel samengesteld, representatief voor de samenleving. Onder andere politieke mandatarissen, politieke adviseurs, houders van een ambt van de rechterlijke orde komen niet in aanmerking.'

Bij het loten van burgers zullen politici vanaf het regionale niveau en hoger worden uitgesloten van deelname, als ook bepaalde parlementsmedewerkers en bepaalde rechters. Ook de minimale leeftijd van de burgers (18) en zowel de minimale als de maximale omvang van de burgerberaden en commissies zijn wettelijk bepaald.

Gemengde commissies waren al mogelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en sinds begin februari ook in Wallonië. In het Belgische democratiseringsavontuur speelde de eerste G1000 Burgertop, op 11 november 2011, waarbij duizend inwoners bijeenkwamen, een doorslaggevende rol.
 

Bron:

 

Zie ook: