Amerikanen gebruiken loterij om loting te promoten

Submitted by webmaster on Sun, 29-09-2019 - 09:14

New Unity is een Amerikaanse grassroots organisatie die streeft naar een toevoeging van een gelote burgerkamer aan het Amerikaanse Congres, dus naast het House of Representatives en de Senaat. Deze kamer zou de Citizens Unity Assembly moeten gaan heten, en zou gevormd moeten worden door 600 gelote burgers. Van deze burgers zou 90 procent één jaar zitting zitting moeten nemen, en 10 procent nog een extra jaar. New Unity neemt duidelijk afstand van politieke partijen en extreem rijke donoren.

Een aantal zaken valt op. 

  • Aanvankelijk zal het een onbetaalde functie betreffen
  • Zolang de Citizens Unity Assembly nog geen (grond)wettelijk erkende institutie is, zal de president verzocht worden om een veto uit te spreken over elke wet waar de gelote burgerkamer met minstens 55 procent tegen stemt
  • Voorwaarde om geloot te kunnen worden zou onder meer een highschool-diploma zijn
  • Beter onderwijs is voor New Unity een kernpunt voor de verbetering van de democratie
  • Er zal een inhuldigingsceremonie van de gelote burgerkamer plaatsvinden, waarbij je je kans op inloting als burger in deze kamer eenmalig kunt verhogen door bijvoorbeeld te doneren aan New Unity of door vrijwilligerswerk voor New Unity te doen. Sterker nog: vijftien zetels zullen dan gereserveerd zijn voor grote donoren en de oprichters van New Unity. Alleen voor deze inhuldigingsceremonie geldt dus dat er sprake is van ongelijke kansen; het doel lijkt hier de middelen te heiligen.

Maar hoe zit het nu met die loterij? Naast dat je New Unity kunt steunen door vrijwilliger te worden en te doneren, kun je de organisatie steunen door via hun website loten te kopen van  de Lucky Numbers loterij. Een opvallende marketingstrategie, waarbij de mensen achter New Unity erop wijzen dat ook overheden loterijen gebruiken om uitgaven ten dienste van de bevolking te financieren.

Bron: New Unity.org FAQ, zie: Why do you offer Lucky Numbers for lottery?

Zie ook: