Achtergrondinformatie over het Franse klimaatberaad

Submitted by webmaster on Sat, 04-04-2020 - 20:51

Al eerder berichtte deze site over de Convention Citoyenne pour le Climat, waarin 150 gelote Franse burgers voorstellen uitwerken om op een rechtvaardige manier de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. In januari is er een Engelstalig artikel verschenen dat de hoofdlijnen van dit burgerberaad op een rij zet. Een aantal interessante feiten daaruit:

  • Anders dan bij de meeste burgerberaden, heeft dit burgerberaad behoorlijk wat macht, daar hun voorstellen rechtstreeks worden voorlegd aan regering, parlement of per referendum aan de bevolking.
  • De burgers zijn bijna allemaal geloot met behulp van de telefoongids. Er is gestratificeerd naar zes criteria. Van alle gelote burgers is 18 procent werkloos en twee van de 150 burgers zijn geselecteerd omdat ze in grote armoede leven.
  • Daar onderscheid maken op basis van etniciteit verboden is in Frankrijk, is dit geen criterium voor stratificatie.
  • De deelnemers hebben het recht om anoniem te blijven; alleen hun voornamen zijn gepubliceerd. Zelf mogen ze natuurlijk hun naam bekendmaken en actief zijn op social media. Overigens publiceerden de organisatoren een foto van de deelnemers:Deelnemers aan het Franse klimaatberaad
  • De hele procedure kost in totaal zo'n 4 miljoen euro.
  • Naast een vergoeding van onkosten krijgen deelnemers een vaste vergoeding van € 86,04 per dag. Diegenen die anders in de betreffende weekenden zouden werken, krijgen een vergoeding van € 10,03 per uur. Alleenstaande ouders krijgen € 18 per uur om kinderopvang te regelen.


Lees het hele artikel:
Convention Citoyenne pour le Climat: What can we learn from the French Citizens’ Assembly on climate change?

Zie ook: