Aanzienlijke steun voor burgerloting onder bevolking van vier grote Europese landen

Submitted by webmaster on Fri, 30-07-2021 - 14:43

Hoewel er het nodige onderzoek wordt gedaan naar het functioneren van gelote burgerberaden, wordt er maar weinig onderzocht hoe groot het draagvlak voor dit soort burgerberaden is. Uit een eerder dit jaar gepubliceerd onderzoek blijkt dat er onder de bevolking van vier onderzochte landen - Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië - aanzienlijke steun voor is. Gemiddeld over de vier landen vond slechts 10 procent van de geënquêteerden burgerloting juist geen goede zaak; 19 procent vond gelote burgerberaden alleen geschikt voor kwesties op lokaal niveau. Verder vond gemiddeld over de vier landen slechts 13 procent van de geënquêteerden dat de aanbevelingen van burgerberaden niet door regeringen moesten worden opgevolgd. Daarentegen was maar liefst 63 procent het er enigszins tot zelfs volledig mee eens dat regeringen de aanbevelingen wel zouden moeten opvolgen.

Tabel: Moeten aanbevelingen van burgerberaden verplicht worden uitgevoerd regeringen?

 

Bron: Significant support in European countries for citizen assemblies as a complement to parliament, Equalitybylot.com, 19 maart 2021


Zie ook: