Aankondiging van eerste pan-Armeense burgerberaad ooit

Submitted by webmaster on Mon, 26-09-2022 - 18:49

Er is een niet door de overheid georganiseerd burgerberaad voor Armenen aangekondigd. Het gaat zowel om inwoners van Armenië en Nagorno-Karabach, als van Armenen die wereldwijd in andere landen wonen.

Omdat het geen overheidsinitiatief betreft en er sowieso geen databestand is van Armenen buiten Armenië, moeten Armenen zich eerst aanmelden om geloot te kunnen worden. Wel zal gebruik worden gemaakt van stratificatie (gewogen herloting naar bepaalde kenmerken). Minderheden woonachtig in Armenië kunnen zich ook aanmelden.

Het burgerberaad, de 'Conventie van de toekomstige Armeen', zal bestaan uit tweehonderd gelote Armenen, waarvan de helft van buiten de landsgrenzen, en staat gepland voor 11 en met 13 november 2022, in Jerevan. Reis- en verblijfskosten zullen worden vergoed.

Er zullen drie onderwerpen worden besproken:

  • de eenheid tussen Armenië en de diaspora
  • historische verantwoordelijkheid
  • bevolkingsgroei
     

De aanbevelingen zullen worden voorgelegd aan de Armeense regering, en de hoop is dat deze door het proces van loting en deliberatie meer legitimiteit zullen hebben dan eerder gedane aanbevelingen.

Locatie van Armenië in de wereld

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

 

Zie ook: