A Conversation with Hugh Pope and Yves Sintomer

Submitted by webmaster on Thu, 30-03-2023 - 09:43

In de afgelopen maanden zijn er twee belangrijke nieuwe boeken over de geschiedenis, filosofie en mogelijke toekomst van loting uitgekomen: The Government of Chance van Yves Sintomer, en The Keys to Democracy, van wijlen Maurice Pope. In deze video spreekt Claudia Chwalisz met Hugh Pope, de zoon van Maurice Pope, met Yves Sintomer en met James Harding van Tortoise Media.

(25 maart 2023)

Vanaf 18:40 stelt James Harding een vraag over het ter verantwoording kunnen roepen van gekozen politici en hoe dat zit bij gelote burgers burgers; de uitleg van Sintomer en Pope volgt daarna. In de fragmenten die beginnen op 55:35 en 23:47 beschrijft Hugh Pope hoe het was om in Parijs de 185 gelote burgers voor het Franse euthanasieberaad gade te slaan in de plenaire zaal, en hoe zij reageerden toen de voorzitter van de Assemblée Nationale tegen hen zei dat loting nóóit in plaats zou komen van verkiezingen.