Aanbevolen:

Het verhaal achter het Ierse homohuwelijk
Toen Ierse burgers in 2013 gingen overleggen over het al dan niet toestaan van het homohuwelijk, gebeurde er iets opmerkelijks. Een oudere postbode, in zijn kinderjaren misbruikt en vol haat tegen homoseksuelen, ontmoet aan de overlegtafel een openlijk homoseksuele jongeman. Lees het hele verhaal: The Other Guy and Me.

Frankijk loot burgers voor klimaatbeleid
In Frankrijk is de eerste fase van de Convention Citoyenne pour le Climat van start gegaan. 150 gelote burgers uit heel Frankrijk zullen zich gaan buigen over de vraag hoe de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2030 met 40 procent teruggedrongen kan worden, op een sociaal rechtvaardige manier. Lees het hele artikel.

Madrid en Oost-België: eerste institutionalisering van loting
In Madrid en Oost-België is loting nu geïnstitutionaliseerd door middel van permanente raden. Daarmee is het voor het eerst in de moderne geschiedenis dat loting een vast onderdeel vormt van een politiek bestel. Professor Graham Smith vergeleek beide systemen. Lees de samenvatting.

Interview met David Van Reybrouck op BNR
Vrijdag 22 maart werd David Van Reybrouck een uur lang geïnterviewd door nieuwszender BNR. De onderwerpen ware onder meer de verkiezingszege van FvD, de vorming van een gelote Kamer in Oost-België, Jesse Klaver en Thierry Baudet over een gelote Eerste Kamer, en loting in Frankrijk. Tegenverkiezingen.nl zette de belangwekkendste uitspraken van Van Reybrouck op een rij; in het Engels, zodat het lotingsnieuws wereldwijd gevolgd kan worden. Lees het verslag.

A citizens’ assembly is now the only way to break the Brexit deadlock
Gordon Brown, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk, pleit voor een gelote burgerjury om uit de Brexit-impasse te komen. Lees het artikel in The Guardian.

Een gelote senaat: waarom we het toch moeten proberen
De Eerste Kamer is oorspronkelijk in het leven geroepen als extra aristocratische beveiliging tegen de macht van het volk. Maar hij zou kunnen worden omgevormd tot een kamer die juist wordt bevolkt door een dwarsdoorsnede van het volk. Zo krijg je een hybride stelsel waarin loting en verkiezingen naast elkaar bestaan. Zou dat goed kunnen functioneren? Lees deze longread.
 


Waarom tegen verkiezingen?

Omdat verkiezingen niet democratisch zijn. Gekozenen zijn geen goede afspiegeling van de bevolking. Bijvoorbeeld omdat ze, veel vaker dan gewone burgers, hoogopgeleid zijn. Beroepspolitici willen graag carrière maken en luisteren veel beter naar hun partijtop dan naar hun kiezers. Beroepspolitici zijn vaak het contact verloren met wat er leeft in de samenleving. En ex-politici worden nogal eens invloedrijke lobbyisten voor deelbelangen. Dat gaat in tegen waar het om móet gaan: het algemeen belang.

Hoe kan ons bestuur weer democratisch worden?
Door burgers te loten voor de diverse volksvertegenwoordigingen. Gelote burgers vormen een goede dwarsdoorsnede van de bevolking. Zij vertegenwoordigen voor kortere duur het volk, krijgen daarvoor een redelijke vergoeding en keren na gedane burgerplicht terug naar het gewone leven. Ze rouleren dus. Gelote burgers overleggen uitgebreid met elkaar over te nemen beslissingen, en maken daarbij gebruik van deskundigen en van de mensen die ze kennen in hun eigen omgeving. Ook stellen ze bijvoorbeeld ministers aan voor het uitvoerende werk.

Waarom is dit beter?
Politiek draait dan weer om de inhoud, en niet meer om het continu indruk maken op burgers via de media om bij de eerstvolgende verkiezingen zoveel mogelijk zetels te halen. Belangrijke, bij sommige deelgroepen impopulaire maar voor de lange termijn noodzakelijke maatregelen kunnen op deze manier veel gemakkelijker genomen worden. De bevolking krijgt de controle weer terug. En dát is waar het in een democratie om gaat.

Het boek Tegen verkiezingen van David van Reybrouck

Artikel Zo updaten we onze democratie. Of laten we die MS-DOS? in De Correspondent, oktober 2016

Van Reybrouck te gast in De Wereld Draait Door

BNNVARA, 3 oktober 2016 (12 minuten)

Moeten alle vertegenwoordigers geloot worden?
We zullen het stap voor stap vorm moeten geven. Op lokaal niveau, op projectmatige basis, en bijvoorbeeld door burgers te loten in alleen de Eerste Kamer. In het boek Tegen verkiezingen staat een aantal mogelijke en zelfs reeds uitgevoerde experimenten beschreven. Op universiteiten blijkt al veel langer over vernieuwing van de democratie door loting te worden nagedacht. Maar we begeven ons op nieuw terrein en we zullen dus moeten experimenteren om er achter te komen wat voor Nederland het beste werkt. Een gemengd systeem met gelote burgers, gekozen vertegenwoordigers en zorgvuldig opgezette referenda naar Zwitsers voorbeeld, zou voorlopig ook een mogelijkheid kunnen zijn.

Waarom deze website?
Onze democratie lijdt aan het democratisch vermoeidheidssyndroom en komt steeds meer in een crisis terecht. Veel problemen op allerlei schaalniveau's worden mede veroorzaakt of verergerd door verkiezingen, dus door een gebrek aan democratie. Wereldwijd hebben we te maken met klimaatverandering en toenemende geopolitieke spanningen. In het Westen kampen we met een financiële en economische crisis. In Europa is sprake van een monetaire crisis en opgelopen spanningen rond migratie en integratie. Binnen veel landen zien we een toenemende kloof tussen arm en rijk. In Nederland kampen we, naast bovengenoemde problemen, onder meer met een dalende kwaliteit en toenemende ongelijkheid in het onderwijs.
Deze website is er om onder brede lagen van de bevolking informatie te verspreiden over het democratisch alternatief: loting. Deze informatie is nodig om, zo mogelijk, crises te dempen danwel af te wenden. Of om na een ernstige crisis een systeem op te bouwen dat herhaling voorkomt.
De bedoeling van deze nu nog beperkte website is niet alleen het bieden van online informatie. Te zijner tijd gaat het ook om het faciliteren van de verspreiding van het deliberatief democratische gedachtegoed op andere manieren, zoals bijvoorbeeld middels flyers, folders, posters en ander gedrukt materiaal.

pagina van Tegen Verkiezingen op Twitter | e-mail adres